facebook
newsletter

 

Monitorowanie ICG - Niccomo

monitor serca

niccomo niccomm

spacer Monitor Niccomo jest urządzeniem przeznaczonym do nieinwazyjnego monitorowania parametrów hemodynamicznych w tym rzutu serca przy użyciu metody kardiografii impedancyjnej (ICG) oraz opcjonalnego, dostępnego wyłącznie w wersji małoinwazyjnej, wkłucia do tętnicy promieniowej i pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (IBP). W wielu przypadkach metoda ta zastąpić może kosztowne metody inwazyjne. Zwłaszcza kiedy zastosowanie metod inwazyjnych wiąże się ze wzrostem wystąpienia powikłań jakie te metody inwazyjne za sobą niosą w stosunku do korzyści jakie dają np. u pacjentów w bardzo ciężkim stanie.

spacer W kardiografii impedancyjnej określane są synchroniczne z tętnem zmiany przepływu i objętości krwi w aorcie piersiowej używane do obliczenia parametrów hemodynamicznych, a dokładniej, z każdym skurczem mięśnia serca objętość i prędkość krwi w aorcie zmienia się. Powoduje to zmianę oporności elektrycznej (impedancji) klatki piersiowej dla prądu zmiennego. Zmiana impedancji w czasie jest wykorzystywana do obliczenia objętości wyrzutowej i innych istotnych parametrów hemodynamicznych.

spacer Monitor Niccomo wykorzystuje 4 podwójne czujniki, które są umieszczone na szyi i klatce piersiowej pacjenta. Najwyżej i najniżej położone czujniki (sensory zewnętrzne) są używane do wprowadzenia bardzo słabego prądu zmiennego, nieodczuwalnego dla pacjenta. Pozostałe 4 czujniki są używane do rejestracji wprowadzonego prądu i sygnału EKG. Jednocześnie dane do wyznaczenia mierzonych parametrów uzyskiwane są z inwazyjnego lub nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego.

spacer Urządzenie Niccomo występuje w kilku konfiguracjach, które uwarunkowane są różnymi sytuacjami klinicznymi i tym samym daje bardzo liczne możliwości zastosowania w zależności od potrzeb. Wyposażenie monitora Niccomo może zostać dobrane według potrzeb użytkownika i lokalnej praktyki. W wyposażeniu standardowym urządzenia znajduje się moduł modulacji podatności aorty ACM, a dodatkowo dostępne są poniższe opcje wyposażenia :

- inwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi (IBP)
- nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego (NIBP)
- pulsoksymetr (SpO2)
- archiwizacja i baza danych
- zasilanie akumulatorowe

Urządzenie Niccomo wyróżnia się przede wszystkim:

- całkowitą nieinwazyjnością lub małoinwazyjnością metod pomiaru
- czujnikami ze stałą odległością pomiędzy elektrodami
- możliwością użytkowania przez biały personel medyczny
- jasnym przedstawieniem badanych (mierzonych) parametrów
- wyjątkowo ekonomiczną, ale bardzo rzetelną metodą pomiaru
- możliwością ciągłego i długotrwałego pomiaru rzutu serca
- analizą parametrów niezależnych od ciśnienia krwi
    z uderzenia serca na uderzenie ("beat to beat")

- możliwością obserwacji trendów
- czujnikami ze stałą odległością pomiędzy elektrodami
- jasnym przedstawieniem badanych (mierzonych) parametrów
- zintegrowaną drukarką umożliwiającą natychmiastowy wydruk
- eliminacją ryzyka infekcji z uwagi na brak konieczności uzyskania centralnego dostępu dożylnego
- łatwością w użyciu i krótkim czasem instalowania zestawu i rozpoczęcia pomiaru

Urządzenie Niccomo daje szerokie perspektywy zastosowania, m. in.:

- małoinwazyjne monitorowanie hemodynamiczne, w tym analiza trendów
- wczesne wykrywanie objawów wstrząsu z możliwością różnicowania jego kolejnych faz oraz monitorowania skuteczności leczenia
- monitorowanie dawkowania leków i stosowanej płynoterapii w celu optymalizacji procesu leczenia
- określenie statusu hemodynamicznego pacjenta w celu leczenia niewydolności serca
- monitorowanie hemodynamiczne pacjentów w czasie hemodializy
- monitorowanie leczenia nadciśnienia tętniczego z nadciśnieniem indukowanym ciążą (PIH) i rzucawką włącznie - zastosowanie aparatu Niccomo nie zagraża ciężarnej i nie wpływa niekorzystnie na płód
- monitorowanie hemodynamiczne noworodków i niemowląt (o masie ciała powyżej 500g)
- monitorowanie hemodynamiczne w trakcie wykonywania prób wysiłkowych
w rehabilitacji kardiologicznej
- możliwość wykonania pomiaru parametrów hemodynamicznych w zakresie wczesnej diagnostyki pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć (różnicowanie przyczyn duszności sercowopochodnej i niesercowej, rozpoznawanie wczesnej fazy obrzęku płuc
- diagnostyka kardiologiczna z wykorzystaniem parametrów hemodynamicznych i analizy kształtu zapisów falowych
- ocena funkcji serca (cardial screening)
- optymalizacja ustawień urządzeń stymulujących serce
- ocena funkcji naczyń
- badania farmakologiczne i fizjologiczne

spacer Zgodnie z załącznikiem nr 4a do zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, monitorowanie rzutu serca za pomocą małoinwazyjnego urządzenia Niccomo jest refundowane w skali TISS28.
Broszura NFZ-Kujawsko-Pomorski-TISS-28.pdf

Dla urządzeń do wykonywania pomiarów hemodynamicznych dedykowane są następujące akcesoria:

- specjalistyczne czujniki (Niccomo, CardioScreen 1000, CardioScreen 2000)
- specjalistyczne czujniki neonatologiczne (Niccomo, CardioScreen 1000, CardioScreen 2000)
- zestawy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia (Niccomo, CardioScreen 2000)
- papier do drukarki (Niccomo)

Ulotka produktu Małoinwazyjne Niccomo Pobierz załącznik ↓
Ulotka moduł ACM Pobierz załącznik ↓
Ulotka płynoterapia w Niccomo Pobierz załącznik ↓
Ulotka Test uniesienia kończyn w Niccomo Pobierz załącznik ↓

Zadaj pytanie dotyczące tego produktu
  • Żak-med
  • marki
  • marki
  • marki
  • partnerzy
  • loga