Polityka prywatności WCZMiO Complimed

1. Administratorem Pani/Pana (Odwiedzających stronę internetową Complimed) danych osobowych jest Complimed Anna Bojanowska, z siedzibą przy ul. Jana Długosza 59-75, 51-162 Wrocław, NIP 895-109-76-70, REGON: 932955720 (dalej jako Administrator).

1. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Odwiedzających należy kierować na adres email biuro@complimed.pl lub na adres siedziby.

2. Przetwarzanie danych osobowych Odwiedzających będzie odbywać się na podstawie:

art. 6 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w celu odpowiedzi na zadanie pytanie przesłane na jeden z podanych adresów mailowych na stronach Administratora,

art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa zapytania Odwiedzających oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją zapytania Odwiedzających.

3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Odwiedzających:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) adres IP komputera,

d) inne dane podane przez Odwiedzającego w treści maila.

Nie jest planowane przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO.

4. Dane osobowe Odwiedzających będą przetwarzane przez Administratora w celu:

odpowiedzi na zapytanie Odwiedzających.

5. Dane osobowe Odwiedzających będą przetwarzana przez okres obsługi zapytania skierowanego do Administratora.

6. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7. Odwiedzającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Odwiedzający ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Odwiedzających danych jest dobrowolne.

10. Dane osobowe odwiedzających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi prawne, informatyczne lub doradztwa gospodarczego.

11. Poza wskazanymi podmiotami dane Odwiedzających mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  • partnerzy żak-med
  • marki
  • partnerzy żak-med
  • partnerzy żak-med
  • partnerzy
  • partnerzy żak-med